Windykacja sądowa krok po kroku

Z windykacji sądowej korzystają Klienci, którzy wyczerpali możliwości dochodzenia należności na drodze polubownej. Windykacja należności w postępowaniu sądowym ma na celu uzyskanie tytułu wykonawczego w postaci wyroku sądu nakazującego dłużnikowi zapłatę należności lub uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym.

Po podjęciu decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego gromadzimy niezbędne dokumenty, które następnie przekazujemy do Radców Prawnych, którzy kierują pozew o zapłatę do właściwego sądu, jak również reprezentują klienta przed sądem.

Windykacja sądowa krok po kroku:  

  1. przygotowanie i weryfikacja od strony formalnoprawnej dokumentów umożliwiających skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego
  2. przygotowanie i złożenie przez firmę windykacyjną do właściwego sądu pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym
  3. reprezentowanie Klienta w sądzie – w postępowaniu zwykłym oraz odwoławczym
  4. nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania sądowego


Korzyści windykacji sądowej:
 

*  odzyskanie należności,  których nie udało się wyegzekwować własnymi siłami lub przy pomocy innej firmy windykacyjnej
*  uniknięcie przedawnienia wierzytelności
*  rozstrzygnięcie sporów, które nie dały się rozwiązać w ramach negocjacji polubownych
*  możliwość uznania wierzytelności jako kosztu uzyskania przychodu – po przeprowadzeniu bezskutecznego postępowania egzekucyjnego

Post navigation


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>