Windykacja a egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem postępowania windykacyjnego. Postępowanie w trybie egzekucyjnym wszczyna się, gdy inne sposoby odzyskania należności nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

Po uzyskaniu wyroku nakazującego dłużnikowi zapłatę należności lub nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym firma windykacyjna kieruje sprawę do komornika w celu przeprowadzenia przymusowej egzekucji.

Dysponując pełnomocnictwem otrzymanym od klienta windykator nadzoruje czynności komornika. Przez okres postępowania egzekucyjnego ustala on majątek dłużnika i zlecajego zajęcie komornikowi.

W ramach postępowania egzekucyjnego firma windykacyjna:
*  sporządza wniosek egzekucyjny, a następnie składa go do właściwej kancelarii komorniczej
*  występuje w charakterze pełnomocnika procesowego wspomaga działania komornicze w celu odzyskania pełnej kwoty należności
*  ustala składniki majątkowe dłużnika, co ułatwia komornikowi przeprowadzenie skutecznej egzekucji
*  prowadzi nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania egzekucyjnego
*  monitoruje i nadzoruje działania organów egzekucyjnych
*  egzekwuje należności dla klienta lub uzyskujemy od komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jego bezskuteczności, co pozwala uznać wierzytelność za koszt uzyskania przychodu

Postępowanie sądowe i egzekucyjne można prowadzić łącznie, jako kolejne czynności w kompleksowym procesie windykacji, albo niezależnie od siebie, np. prowadzić tylko postępowanie egzekucyjne w sytuacji posiadania przez Klienta tytułu wykonawczego.

Post navigation


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>