Polubowna windykacja należności krok po kroku

Windykacja w postępowaniu polubownym ma na celu odzyskanie należności od dłużnika w drodze prowadzonych negocjacji.
Postępowanie polubowne stwarza możliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod odzyskiwania należności.
Działanie w tym trybie pozwala na prowadzenie spraw na różnych etapach postępowania, najczęściej przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jest przekazanie sprawy do realizacji w odpowiednio krótkim czasie po przeterminowaniu się należności.
Działania zmierzające do odzyskania należności w tym trybie sprowadzają się m.in. do  następujących czynności:
*  ustalenie aktualnych danych teleadresowych dłużnika
*  analiza należności i ocena profilu dłużnika
*  pozyskanie dokumentacji rejestrowej dłużnika
*  ustalenie osoby decyzyjnej w firmie
*  wysyłanie wezwania do zapłaty
*  prowadzenie negocjacji telefonicznej
*  negocjacje bezpośrednio z dłużnikiem
*  uzyskanie pisemnego uznania długu
*  ustalenie i monitoring harmonogramu spłat

Korzyści z windykacji przedsądowej: 

*  poprawa płynności finansowej i większa swoboda planowania finansów
*  możliwość skupienia się na podstawowej działalności biznesowej – to my zajmujemy się czasochłonnymi i kłopotliwymi procedurami
*  obniżenie kosztu obsługi należności – poprzez zmniejszenie zaangażowania pracowników w proces odzyskiwania należności
*  profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania należnościami

Post navigation


Comments

  • piotrr

    Windykacja polubowna jest dobrym rozwiązaniem dla firm i osób, które chcą rzeczywiście uregulować swoje należności wobec wierzyciela. Skraca to znacznie czas całego postępowania i zmniejsza koszty związane z windykacją i postępowaniem.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>