Pieczęć prewencyjna – co to jest?

Pieczęć prewencyjna jest narzędziem dyscyplinującym kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Umieszczona na wystawianych fakturach lub na innych dokumentach handlowych uświadamia odbiorcom konsekwencje wynikające z opóźnienia w zapłacie. Jednocześnie potwierdza współpracę z profesjonalną firmą windykacyjną sugerując podjęcie natychmiastowych działań windykacyjnych w przypadku opóźnienia płatności.

Pieczęć jest często wystarczającym środkiem zapobiegawczym, powodującym terminowy spływ należności. Istotne znaczenie ma fakt, że posiadacz pieczęci prewencyjnej sam decyduje, kiedy i w stosunku do kogo chce zastosować działania prewencyjne. Ważne, aby pieczęć prewencyjną wykorzystywać adekwatnie, w sytuacjach, które rzeczywiście takiego działania wymagają. W przeciwnym wypadku narzędzie to może ulec spowszednieniu i nie będzie działało tak perswazyjnie, jak powinno.

Post navigation


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>