Monitoring płatności

monitoring płatnościW biznesie tak jak w życiu codziennym od czasu do czasu mamy do czynienia z nieuczciwymi kontrahentami, osobami które nie wywiązują się należycie ze swoich zobowiązań wobec nas. Są wręcz branże, w których nieposzanowanie zasad współpracy jest nagminne i zdarza się niemal każdej firmie. Aby zapobiegać sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni do oczekiwania na płatność ze strony naszego kontrahenta powstał tzw monitoring płatności.

To niesamowicie dobre narzędzie dla wszystkich, którzy chcą swoich kontrahentów zdyscyplinować i postawić do pionu, zmuszając poniekąd do zapłaty należności.

Gdy nie opłacisz faktury…

O jakich należnościach jednak mowa? Głównie o nieopłaconych fakturach, które są tzw należnościami krótkoprzeterminowanymi. To właśnie na nich głównie skupia się całe działanie firm monitorujących. Firma taka wykona telefon do kontrahenta z przypomnieniem o zapłacie zaległej faktury, a także odpowiednio i kulturalnie zdyscyplinuje tych kontrahentów, którzy mają notoryczny problem z płatnościami.
To nie są jedyne zalety monitorowania płatności. Dzięki takim usługom zanim wejdziesz we współpracę będziesz mógł przekonać się czy masz do czynienia z firmą poważnie podchodzącą do interesów.

Kto korzysta z usługi jaką jest monitoring płatności?

Monitoring płatności nie jest jednak ważny jedynie dla osób, które chcą by im uregulowano płatność. Korzystają z niego również duże firmy mające czasowe problemy z opłatą swoich należności. Dzięki temu reagują szybciej na powstałe problemy z płatnościami, pokazują współpracownikom, że dbają o dobre relacje z nimi, a także unikają problemów sądowych w przyszłości. Celem takiego monitorowania jest niedopuszczenie, by opóźnienie płatności stało się w przyszłości długiem.

Najważniejsze cechy monitoringu płatności:

  • – przypomnienie o płatnościach za faktury.

  • – dyscyplinowanie tych kontrahentów, którzy się spóźniają z płatnościami.

  • – możliwość wglądu we wcześniejsze płatności naszego kontrahenta przed nawiązaniem współpracy.

I właśnie dlatego monitorowanie płatności jest usługą, która korzystnie wpływa zarówno na zleceniodawcę, jak i wykonawcę danego zlecenia. Z jednej strony motywując do zapłaty, z drugiej zaś przypominając o przeterminowanych należnościach.

Korzyści monitoringu płatności

Główną korzyścią tej usługi jest poprawa płynności finansowej firmy dzięki zwiększeniu dyscypliny płatniczej odbiorców.
Istotnymi zaletami są też:
*  wczesne wykrycie nierzetelnych odbiorców
*  zwiększenie skuteczności windykacji poprzez natychmiastowe podjęcie działań w przypadku braku zapłaty
*  ograniczenie kosztów obsługi należności, poprzez wyłączenie  pracowników z procesu nadzoru spływu należności
*  zminimalizowanie poziomu ryzyka związanego z kredytowaniem  kontrahentów
*  utrzymanie poprawnych kontaktów z klientami     ·


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>