Kilku wierzycieli – komu płacić najpierw?

wierzycielSytuacja, w której jesteśmy zobowiązani zwrócić pieniądze kilku wierzycielom, niestety nie zalicza się do rzadko spotykanych w dzisiejszych czasach. Prawda jest taka, że jeśli posiadamy większe długi i zaczynają się problemy z ich spłacaniem, zazwyczaj zobowiązania istnieją wobec więcej niż jednego podmiotu.

Nie musi to oczywiście oznaczać, że wszystkie z tych zobowiązań są przedawnione, albo że wszystkie wchodzą w etap postępowania komorniczego, jeśli mamy problem ze spłatą całości naszych zobowiązań. Sytuacja jest na pewno specyficzna, ale nie jest ona dużo gorsza od posiadania jednego większego niespłaconego długu.

Jeśli jesteśmy w sytuacji, w której spłaty domaga się od nas kilku wierzycieli, spłacać należy zwykle najbardziej pilne zobowiązania czyli te, w przypadku których może się już pojawić komornik.

Jest to w zasadzie jedyna twarda zasada w tym przypadku, ponieważ jeśli jesteśmy osobami fizycznymi, nie istnieją żadne specjalne kryteria rozsądzające, który z naszych wierzycieli jest z prawnego punktu widzenia ważniejszy. Wszyscy są ważni, ale mogą być nieprzyjemni w różnym czasie. Trochę inaczej wygląda sprawa z przedsiębiorcami, ale nie są oni tematem naszych rozważań.
Rozsądnie jest kierować się jeszcze jedną niepisaną zasadą przy spłacaniu długów, która mówi, że najpierw trzeba spłacać rzeczy obciążone największym procentowaniem i kosztami zwłoki, czyli zwykle zobowiązania krótkoterminowe.

Spóźnianie się z nimi kosztuje w praktyce najwięcej. Dobrym sposobem na nie może być kredyt konsolidacyjny, dzięki któremu można pozbyć się zobowiązań wymagalnych już teraz i chociaż całość naszych zobowiązań z tego powodu się nie zmniejszy, będziemy w stanie poradzić sobie z naszymi długami znacznie łatwiej.

Co w takich sytuacjach jest zwykle najważniejsze, skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego powoduje zażegnanie zobowiązań związanych ze zbliżającą się egzekucją, co pomimo wcześniejszego odwrotnego twierdzenia, może faktycznie doprowadzić do zmniejszenia całkowitych wydatków, jakie poniesiemy w związku z posiadanym przez nas zadłużeniem.
Warto też dodać, że posiadanie różnorodnego zadłużenia może być czasami paradoksalnie zjawiskiem sprzyjającym nam, ponieważ powoduje większą wyrozumiałość instytucji finansowych, które są bardziej skłonne pójść z nami na różne układy, niż gdyby byli oni naszymi jedynymi wierzycielami. W takich sytuacjach zakładają oni bowiem naszą złą wolę.

Post navigation


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>