Czy możliwe jest porozumienie się z firmą windykacyjną?

Wiele osób, które znalazło się w trudnej sytuacji w związku z niemożnością spłaty swoich zobowiązań umownych zadaje sobie to podstawowe pytanie.

Na szczęście dla nich odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. Z windykacją nie porozumie się tylko ten, kto tego nie chce. Drugą kwestią, a w zasadzie pierwszą i najważniejszą jest to, że porozumienie to może opierać się tylko i wyłącznie o gotowość spłaty zadłużenia. To wynika z przepisów prawa, gra na czas ze strony dłużnika nic nie da, może za wyjątkiem wzrostu kosztów postępowania egzekucyjnego. Przedmiotem negocjacji prowadzonych z dłużnikiem jest bowiem sposób spłaty długu, a nie kwestia czy dług jest czy go nie ma.

windykacjaWiększość dłużników traktuje przekazanie egzekucji do firmy windykacyjnej jako atak wierzyciela na własną osobę. W żadnym razie takie odczucia nie są uprawnione. Firma windykacyjna to ostatnia i zarazem doskonała dla dłużnika szansa, aby uniknąć wysokich kosztów związanych z pokryciem ewentualnego późniejszego postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Pamiętajmy o tym, że nie wydolne polskie sądy i toczące się miesiącami, a nawet latami sprawy, oznaczają nieprzerwane naliczanie odsetek do podstawowego długu przez taki właśnie okres.

Porozumienie się z firmą windykacyjną oznacza przede wszystkim, co jeszcze raz podkreślę, ograniczenie tych kosztów, a także możliwość spokojnych negocjacji sposobu spłaty długu. Często możemy mówić o renegocjacji warunków umowy między wierzycielem, a zadłużonym, firma windykacyjna podpowie nam jak możemy ten dług spłacić unikając wielkiego obciążenia dla naszego utrudzonego portfela.

Zawsze bowiem jest jakieś rozwiązanie, musimy mieć tylko uszy i oczy otwarte na taką możliwość i za wszelką cenę nie uciekać przed spłatą zobowiązania, bo nie ucieknie się przed nieuniknionym. Niektóre firmy windykacyjne chcąc podnieść swoją skuteczność zaczęły wprowadzać do swej oferty skierowaną bezpośrednio do dłużnika opcję redukcji długu. Szczegóły owiane są tajemnicą handlową, ale oferta jest jak najbardziej realna.

Post navigation


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>