Co może windykator a co komornik w praktyce?

Ściągnąć od kogoś dług to prawdziwa sztuka. Co mogą z tym zrobić ludzie, którzy zawodowo odzyskują długi?
Windykator tak naprawdę może bardzo niewiele. Jego rolą jest w rzeczywistości negocjowanie spłaty długu w imieniu wierzyciela.

komornikKonsekwentnie przypomina dłużnikowi o terminie spłaty długu i jeszcze raz stara się negocjować. Jedynymi narzędziami jakie posiada to w tym aspekcie wezwania do zapłaty, telefony i osobista rozmowa, jeśli dłużnik się na nią zgodzi. Jednak firmy windykacyjne oprócz negocjowania zajmują się także wywiadem gospodarczym i na prośbę wierzyciela z lepszym lub gorszym skutkiem mogą ustalić składniki jego majątku.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego i późniejszego przekazania sprawy wraz z tytułem wykonawczym do komornika, który szybciej może przeprowadzić tym samym skuteczną egzekucję komorniczą.
Uprawnienia komornika są bardzo szerokie. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym.

komornik2Funkcjonariusz ten może prowadzić egzekucję z dochodu dłużnika, jego mienia ruchomego i majątku trwałego na podstawie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności wydanego przez sąd. Komornik ma prawo występować o udzielenie informacji o dłużniku i jego majątku do organów administracji, banków, organów podatkowych, samorządów, wspólnot i spółdzielni. Komornik ma prawo także wejścia pod przymusem do lokalu dłużnika i przeszukania pomieszczeń, kiedy jest to niezbędne w asyście policji. Działalność komorników regulowana jest na mocy ustawy z 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, przepisami wspomagającymi są przepisy KPP o egzekucji.

Możemy ignorować nieuprzejmego indykatora, ale nie zanegujemy naszych długów, jeśli w spór między nami i wierzycielem zaangażuje się sąd i komornik nasz majątek zostanie z pewnością zajęty. W naszym daleko pojętym interesie jest więc polubowne zakończenie sporu z wierzycielem i spłata długu.

Post navigation


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>