Cennik usług windykacyjnych

windykatorPodstawowym wynagrodzeniem dla firmy windykacyjnej jest prowizja od kwoty odzyskanego długu. Widełki cenowe są dość szerokie od 3 do 30% wartości zobowiązania dłużnika. Bywa tak, że firma windykacyjna pobiera również tzw. opłatę wstępną mniej więcej 5% wartości długu.

Na ogół starcza to na podstawowe czynności jakimi jest wywiad gospodarczy i środowiskowy mający na celu uzyskanie informacji o składnikach majątku dłużnika. Koszty znacząco wzrastają jeśli firmie windykacyjnej nie uda się dojść do porozumienia z dłużnikiem i musi ona przekazać sprawę na drogę sądową. Choć czasem zdarza się, że windykatorzy biorą opłaty sądowe na siebie i odbierają je sobie z odzyskanego długu. Sam wierzyciel jest zobowiązany również pokryć koszty postępowania komorniczego jeśli sprawa ostatecznie trafi do kancelarii komorniczej.

De facto jednak te wszystkie koszta sądowe i komornicze powiększają jedynie, jak już wspomniałam dług zadłużonego, który ten jest zobowiązany zwrócić. Tym nie mniej w najlepiej pojętym interesie obu stron, zarówno wierzyciela jak i dłużnika, jest jak najszybsze polubowne rozwiązanie sporu, a tym samym nie mnożenie kosztów związanych z windykacją należności.

Ostateczna wycena należności dla firmy windykacyjnej zależy od wspomnianych wyżej czynników oraz od wielkości długu i czasu, który upłynął od wymaganego terminu spłaty zobowiązania przez dłużnika. Im dług młodszy i niższy tym mniejsza opłata dla zajmujących się windykacją. Nie warto jednak decydować się na najtańsze oferty. Nie jest to regułą, ale najtańsi często bywają najmniej skuteczni, ponieważ nie chcą ponosić kosztów. My sami też jako wierzyciele musimy zdecydować na jakim pułapie wynagrodzenia dla firmy windykującej odzyskiwanie należności nam się jeszcze opłaca, a kiedy nie. Więcej na ten temat przeczytacie pod adresem internetowym http://www.windykacyjne.waw.pl/uslugi.html

Post navigation


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>