Kredyt przekazany chłopakowi – czy tak można?

kredyt chlopakowiW dzisiejszych czasach nie jest niczym nadzwyczajnym, jeśli dwie osoby zdecydują się na stworzenie wspólnego gospodarstwa domowego, ale pozostają poza związkiem małżeńskim. Niczym nadzwyczajnym nie jest też intercyza, która wprowadza rozdzielność majątkową. W związku z tym powstają jednak pewne komplikacje, jak na przykład przyjmowanie na siebie zobowiązań kredytowych w nietypowych okolicznościach. czytaj

Polubowna windykacja należności krok po kroku

Windykacja w postępowaniu polubownym ma na celu odzyskanie należności od dłużnika w drodze prowadzonych negocjacji.
Postępowanie polubowne stwarza możliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod odzyskiwania należności.
Działanie w tym trybie pozwala na prowadzenie spraw na różnych etapach postępowania, najczęściej przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jest przekazanie sprawy do realizacji w odpowiednio krótkim czasie po przeterminowaniu się należności.
Działania zmierzające do odzyskania należności w tym trybie sprowadzają się m.in. do  następujących czynności:
*  ustalenie aktualnych danych teleadresowych dłużnika
*  analiza należności i ocena profilu dłużnika
*  pozyskanie dokumentacji rejestrowej dłużnika
*  ustalenie osoby decyzyjnej w firmie
*  wysyłanie wezwania do zapłaty
*  prowadzenie negocjacji telefonicznej
*  negocjacje bezpośrednio z dłużnikiem
*  uzyskanie pisemnego uznania długu
*  ustalenie i monitoring harmonogramu spłat czytaj

Windykacja Kruk opinie

krukJeśli jesteś dłużnikiem wobec banku, lub nie spłaciłeś rat czy masz jakikolwiek inny dług, to całkiem możliwe, że zgłosiła lub zgłosi się do Ciebie windykacja Kruk. Co warto wiedzieć w takiej sytuacji i czy warto podjąć z nimi współpracę? czytaj