Gemmi: windykacja i monitoring należności

Każda osoba zadłużona musi liczyć się z tym, że pewnego dnia w przypadku braku spłat chociażby rat kredytów, będzie trzeba spłacić wszystkie należności i wyrównać rachunki. Dlatego biorąc kredyt powinniśmy zawsze dobrze zastanowić się czy jest to decyzja odpowiedzialna z naszej strony. W przypadku utraty zdolności do jego spłaty banki i inne instytucje będą wobec nas bezlitosne i bezlitośnie będą egzekwować swoje pieniądze aż do skutku.

Firma sprzeda Twój długi – windykacja należności

W przypadku dużych zaległości banki najczęściej sprzedają długi firmom windykacyjnym, które następnie rozpoczynają proces egzekucji pieniędzy. Sam windykator ma ograniczone pole do popisu, nie jest bowiem komornikiem czyli władzą wykonawczą. Nie ma zatem prawa do użycia żadnej siły w przypadku egzekucji, oraz odebrania nam jakiejkolwiek rzeczy wbrew naszej woli.

W procesie polubownej windykacji nie uczestniczy sąd. Osoba windykująca pełnić będzie jedynie rolę mediatora pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Głównym zadaniem takiej windykacji jest doprowadzenie do zawarcia ugody i polubownego uznania długu.

Windykacja sądowa

Drugi przypadek jest nieco mniej korzystny dla dłużnika. To windykacja sądowa. W jej wypadku niestety prawdopodobnie w trybie szybkim pojawi się wyrok, który uzna na podstawie dokumentów dług wobec wierzyciela. W tej sytuacji niestety ręce dłużnika są związane. Do akcji może wkroczyć komornik, mający prawo odebrać nam sporą część tego, co posiadamy na poczet długu. Stanie się tak w sytuacji, kiedy wyrok uzyska również klauzulę wykonalności.

W przypadku uporczywie unikających spłaty dłużników, o taki właśnie wyrok w imieniu wierzyciela postara się firma windykacyjna.
Jeżeli popadłeś w długi, masz problem z ich spłatą, a do Twoich drzwi puka pracownik firmy windykacyjnej, pamiętaj by w tym momencie nie chować głowy w piasek.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna jest najlepszą formą pozbycia się swojego zadłużenia, znacznie korzystniejszą od walki z sądami, a w konsekwencji wizyty komornika. Znacznie korzystniejsze dla naszego portfela i nerwów będzie dogadanie się z wierzycielem za pośrednictwem firmy windykacyjnej, aniżeli stres związany z wyrokiem sądowym i odebraniem mienia.

W oparciu o analizę usług windykacyjnych, a także wykorzystując swą wiedzę  i doświadczenie, stworzyliśmy procedury umożliwiające skuteczne odzyskiwanie należności.

W każdym przypadku nasze działania prowadzone są w sposób dający gwarancję szybkiego i efektywnego wyegzekwowania należnych kwot od dłużnika-klienta, z jednoczesnym utrzymaniem przyjaznych kontaktów handlowych.

MONITORING PŁATNOŚCI

Monitoring płatności to najbardziej skuteczne narzędzie, dzięki któremu firmy mogą zdecydowanie poprawić terminowość spłat swoich należności. Jest to jedna z najtańszych usług, z której bardzo chętnie korzystają przedsiębiorstwa  wystawiające duże ilości dokumentów. Istotą usługi monitoringu płatności jest wczesne podjęcie działań, czyli nadzorowanie należności już od momentu wystawienia faktury.
W ramach monitoringu należności firma windykacyjna wykonuje następujące działania:
*  potwierdza otrzymanie faktury i zgodność danych
*  przypomina telefonicznie o zbliżającym się terminie zapłaty
*  potwierdza dokonane wpłaty
*  wysyła wezwanie do zapłaty w przypadku opóźnienia
*  sporządza raporty  z prowadzonych działań
*  analizuje kontrahentów pod kątem wymagalności należności  


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>